бганэ


бганэ

хьэцэпэцэ пхырыр зэрапхэ уарзэ IуэнтIам и цIэщ
соломенный жгут, которым вяжут сноп, перевясло

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.

Смотреть что такое "бганэ" в других словарях:

  • бганэ — (бганэр, бганэхэр) сноп Лэжьыгъэ хыгъэ е упкIэгъэ IаплI зэкIоцIыпхагъ Коц бган Мэщ бган Бганэр бгэнэпскIэ пхыгъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ